Bukowina Tatrzańska

SPORTOWA 22

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik

SO

WODOGRZMOTY MICKIEWICZA

kraj,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.